آمار

دسته بندی ها

نتایج قرعه کشی دی ماه

نتایج قرعه کشی دی ماه الوسوپری

 

نفر اول: آقا/خانم وکیلی 2412***0937

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 2,000,000 ریال

 

نفر دوم: آقا/خانم مددی 1923***0912

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 1,000,000 ریال

 

نفر سوم: آقا/خانم عروجی 1839***0935

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 800,000 ریال

 

نفر چهارم: خانم محدثه 1408***0921

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 600,000 ریال

 

نفر پنجم: آقا/خانم نمازی 1648***0901

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 500,000 ریال

 

نفر ششم: آقا/خانم قوامی 6127***0938

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 400,000 ریال

 

نفر هفتم: آقا/خانم صفی زاده 9183***0912

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 350,000 ریال

 

نفر هشتم: آقا/خانم پناهی 4667***0938

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 300,000 ریال

 

نفر نهم: آقا/خانم خاکسار 8373***0919

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 250,000 ریال

 

نفر دهم: آقا/خانم سهرابی 9767***0935

یک ماه اشتراک هدیه الوسوپری + خرید رایگان به مبلغ 200,000 ریال

جمعه 28 دی 1397 - 22:00:38